DOŚWIADCZENIE

Właścicielka Biura Rachunkowego posiada 25-letnie doświadczenie na stanowiskach głównego księgowego, ukończyła studia wyższe ekonomiczne, studia podyplomowe o kierunku rachunkowość i finanse.

Ponadto:

  • właścicielka legitymuje się certyfikatem księgowym Ministerstwa Finansów, uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 8941/98 wydanym przez Ministra Finansów w dniu 12.06.1998 roku,
  • kilkuosobowy zespół tworzą doświadczeni księgowi, którzy posiadają studia wyższe o kierunku ekonomicznym, certyfikaty dyplomowanych księgowych, kursy księgowości. Wszyscy nasi pracownicy regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. Profesjonalizm naszego zespołu oraz ciągle doskonalenie naszych umiejętności pozwala nam podnosić jakość obsługi klienta,
  • biuro posiada ubezpieczenie, obowiązujące podmioty uprawnione do wykonywania działalności usługowej w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, obejmujące kwotę roszczeń do 10 000 EUR.