OFERTA

Oferujemy usługi:

 1. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 2. Prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
 3. Prowadzenie ksiąg handlowych,
 4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 5. Prowadzenie rozliczeń związanych z dotacjami unijnymi,
 6. Prowadzenie rozliczeń PFRON,
 7. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej,
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 9. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych,
 10. Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 11. Konsultacje podatkowe i rachunkowe.

Dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą deklarujących chęć współpracy z Biurem Rachunkowym oferujemy bezpłatne konsultacje obejmujące przygotowanie dokumentów związanych z rejestracją firmy oraz pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Rozpoczęcie współpracy:

 • ustalamy szczegółowy zakres obsługi rachunkowo-księgowej,
 • ustalamy sposoby oraz terminy przekazywania dokumentacji,
 • podpisujemy umowę o współpracę,
 • podpisujemy i składamy wymagane pełnomocnictwa do US i ZUS.

WSPÓŁPRACA Z BIUREM


Po dostarczeniu dokumentów księgowych:

 • naliczamy wynagrodzenia i sporządzamy listy płac,
 • sporządzamy i przekazujemy do ZUS miesięczne deklaracje rozliczeniowe,
 • sporządzamy rozliczenia i deklaracje podatkowe (CIT, PIT, VAT),
 • sporządzamy rejestry VAT,
 • generujemy i wysyłamy elektronicznie JPK (Jednolite Pliki Kontrolne),
 • informujemy o wysokości zobowiązań podatkowych firmy (e-mailem lub telefonicznie),
 • informujemy o wynikach finansowych firmy w danym okresie rozliczeniowym,
 • sporządzamy sprawozdania i raporty finansowe zgodnie z oczekiwaniami klientów na potrzeby banków,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe.

Ponadto:

 • na bieżąco informujemy o znaczących zmianach w przepisach podatkowych,
 • zapewniamy terminowe dostarczenie dokumentów do organów skarbowych oraz ZUS,
 • korzystamy z licencjonowanych programów księgowych,
 • gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo danych,
 • zapewniamy nowoczesne technologie zabezpieczenia i archiwizacji baz danych.

Pełnomocnictwa i upoważnienia:

 • pełnomocnictwo do Urzędu Skarbowego,
 • pełnomocnictwo do przesyłania deklaracji drogą elektroniczną,
 • pełnomocnictwo do ZUS.

Obsługa księgowa prowadzona przez Biuro Rachunkowe Jadwiga Zych to gwarancja zgodności dokumentacji księgowej z przepisami i standardami rachunkowości.